กิจการสภา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย

 ประจำปีงบประมาณ 2565

 1

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

     

 ประจำปีงบประมาณ 2564

1

รายงานการประชุมสมัยสามัญ (แถลงนโยบาย)

ดาวน์โหลด

2

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

3

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

4

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

5

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

6

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

7

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

     

 ประจำปีงบประมาณ 2563

1

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

2

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

3

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

4

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

5

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

     

 ประจำปีงบประมาณ 2562

6

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

7

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

8

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

9

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

 ดาวน์โหลด