สนามกีฬาของเทศบาลตำบลทะเมนชัย

การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ต้อนรับลูกเสือสำรอง รร.บ้านทะเมนชัย
คณะลูกเสือสำรองเรียนรู้การคัดแยกขยะ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับลูกเสือสำรอง รร.บ้านทะเมนชัย
คณะลูกเสือสำรองเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับลูกเสือสำรอง รร.บ้านทะเมนชัย
คณะลูกเสือสำรองเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับลูกเสือสำรอง รร.บ้านทะเมนชัย
คณะลูกเสือสำรองเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับลูกเสือสำรอง รร.บ้านทะเมนชัย
คณะลูกเสือสำรองเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานซ่อมบำรุง-กองช่าง

งานซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณหมู่ 2 ตลาดทะเมนชัย
งานซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณหมู่ 2 ตลาดทะเมนชัย
งานซ่อมแซมระบบประปา
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านสวนครัว หมู่ที่ 8
งานซ่อมแซมระบบประปา
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านสวนครัว หมู่ที่ 8

โครงการอบรม/กิจกรรมศูนย์ฯ

อบรมการสืบค้นข้อมูล
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตให้แก่ประชาชนทั่วไป
อบรมการใช้งานระบบเพื่อการทำงานองค์กร
การใช้งาน Google App และWeb editor เพื่อการทำงานในองค์กร
อบรมการเขียนโค้ดเบื้องต้น
การฝึกทักษะการเขียนโค้ด(Coding) เบื้องต้น รร บ้านทะเมนชัย
อบรมการทำภาพกราฟฟิกเบื้องต้น
การฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Photoshop เพื่อสร้างงาน Graphic เบื้องต้น -รร บ้านหนองหญ้าปล้อง

กิจการสภา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

กองการศึกษา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลทะเมนชัย
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลทะเมนชัย
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลทะเมนชัย
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลทะเมนชัย
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลทะเมนชัย

การส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนในพื้นที่

การส่งเสริมการออกกำลังกาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมออกกำลังกาย
การส่งเสริมการออกกำลังกาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมออกกำลังกาย
การส่งเสริมการออกกำลังกาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมออกกำลังกาย
การส่งเสริมการออกกำลังกาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมออกกำลังกาย
การส่งเสริมการออกกำลังกาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมออกกำลังกาย
หมอชวนวิ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
หมอชวนวิ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
หมอชวนวิ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
หมอชวนวิ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
หมอชวนวิ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
       นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทะเมนชัย เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีรองปลัดพิพัฒน์ เรืองประโคน นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ (หัวหน้าสำนักปลัด) นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ประณีต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ) ผอ.ทรงศักดิ์ สิรัมย์(ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง) ผอ.อุทัย ไร่ขาม(ผอ.รร.บ้านหนองตาด) ผอ.จุฑามาศ ประภาสะโนบล (ผอ.รร.บ้านทะเมนชัย) ผอ.สุราวุฒิ สุเรรัมย์ (ผอ.รพ.สต.บุแปบ) คณะกรรมการแผนฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

     

Free Joomla Lightbox Gallery

     - โครงการจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคสล.ถนนเทศบาล1
       จากศาลเจ้าพ่อ
- สระจั่น ชุมชนตลาดทะเมนชัย ม.2 ฝั่งทิศตะวันตก
       กว้างเฉลี่ย 1.10 ม ทิศตะวันออกกว้างเฉลี่ย 1 ม ยาวรวม 188 ม
       หนาเฉลี่ย 0.15 ม ปริมาณคสล.ไม่น้อยกว่า 225.60 ตร.ม.
21มค64 NewUpdate!

     - โครงการจ้างเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสำเนียง บุญโฮม
       ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู่14 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
       ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.5 ม ยาว 41 ม หนา 0.15 ม หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.
       ไม่น้อยกว่า 61.50 ตร.ม.
21มค64 NewUpdate!

     - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู+ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
       สระก้านเหลืองจากสี่แยกหลักเมือง-แยกถนนโพธิ์ ชุมชนทะเมนชัย ม.1
       ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.70 ม ยาวรวม 200 ม ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.

         21มค64 NewUpdate!

     - โครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำมาตรฐานพร้อมบ่อพักคอนกรีต
       เสริมเหล็กถนนบุญยสัมพันธ์ จากบ้านนายสิน - วัดอิสาณ
       ชุมชนทะเมนชัยสองหมู่ที่ 14 ขนาด ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3
       ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 12  บ่อ
       ยาวรวม 108 ม.
21มค64 NewUpdate!

     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางบัวใส -
        บ้านนายไสว แสนพงษ์ ชุมชนบุแปบ ม.7 อ.ลำปลายมาศ
        จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม ยาว 68 ม หนา 0.15 ม
        พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม. 21มค64 NewUpdate!

 -----------------------------------------------------------------------------------------

     - โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
       งานทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2563 New update!

     - โครงการจ้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
       ลาดทับด้วย
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา หมู่ที่ 2
       ชุมชนตลาดทะเมนชัย
21 สิงหาคม 2563 New update!

     - โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
       ถนนเชียรชัย - ถนนเทศบาล 2 ชุมชนบุแปบหมู่ที่ 7
21 สิงหาคม 2563 New update!

     - โครงการวางท่อระบายน้ำมาตรฐานพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
       ถนนบุญสัมพันธ์ ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู่ที่ 14
20 สิงหาคม 2563 New update!

     - โครงการเสริมผิวลาดทับคอนกรีตแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
       ชุมชนทะเมนชัย ม.1 เชื่อมชุมชนตลาดทะเมนชัย ม.2 
20 สิงหาคม 2563 New update!

     - โครงการเสริมผิวลาดทับคอนกรีตแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
       ถนนเทศบาล4 ชุมชนหนองตาดน้อย หมู่ที่ 3
19 สิงหาคม 2563 New update!

     - โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงอาหารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       ภายในสนง.ทต.ทะเมนชัย
ม.2 ตำบลทะเมนชัย
       อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

     - โครงการซื้อปั๊มน้ำซับเมอร์ท 1.5 HP 220V FRANKIN 12 ใบพัด 
       จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

     - ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย
       (หลังคา/ฝ้าเพดาน ตามรูปแบบรายการที่กำหนดและรายละเอียด
       ประกอบรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

     - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
       ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     - ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์
       011490010 ทะเบียน 81-8025

     - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาอาคารหอประชุมใหญ่
       ขนาดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 85 ตร.ม

     - ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ EMS นข 2922 บุรีรัมย์
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     - ค่าจ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-0002
       หมายเลขทะเบียน บจ 2381 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     - โครงการซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200ซีซี
       ประจำเดือนมีนาคม 2563

     - โครงการซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200ซีซี
       ประจำเดือนมีนาคม 2563

     - โครงการซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนปิดภาคเรียน ให้กับโรงเรียน 3 โรงเรียน
       และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทะเมนชัย

     - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล(COVID-19) ขนาด 1 เมตร * 2 เมตร
       จำนวน 1 ป้าย

  

โครงการก่อสร้าง ปี 2564

 

โครงการวางท่อระบายน้ำมาตรฐานพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ถนนบุญสัมพันธ์ ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู่ที่14
New 4/8/2563

โครงการเสริมผิวลาดทับคอนกรีตแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ชุมชนทะเมนชัย ม.1 เชื่อมชุมชนตลาดทะเมนชัย ม.2
New 4/8/2563

โครงการเสริมผิวลาดทับคอนกรีตแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล4 ชุมชนหนองตาดน้อย ม.3
New 4/8/2563

 

ประกาศราคากลาง

โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล 4 ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 3 New 24/7/2563

โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1 เชื่อมชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่ที่ 2 New 24/7/2563

โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ถนนพัฒนา ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่ที่ 2 New 24/7/2563

โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ถนนเชียรชัย ชุมชนบุแบป หมู่ที่ 7 New 24/7/2563

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงอาหารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในสนง.ทต.ทะเมนชัย
ม.2 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ update! 1 กรกฏาคม 2563

       

ประกาศ รับโอน (ย้าย) New!

- พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร New!

- พนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติ New!

       

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

       

 

 -------------------------------------

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

-------------------------------------

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2563

- (เพิ่มเติม) การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

 

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากถนนเทศบาล ๕
ชุมชนบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ ๑๓

เรื่อง   เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

 

 ประกาศราคากลาง!

 1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากถนนเทศบาล ๕ ชุมชนบุลิ้นฟ้า
  หมู่ที่ 13
                                   
                                    ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 

 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดทั้งสองฝั่งจากแยกถนนหลักเมืองถึงสระก้านเหลือง หมู่ที่ 1                      
 2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ถนนรถไฟ หมู่ที่ 2                                               
                                    ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด!

 

ดาวน์โหลด!

ดาวน์โหลด

ก่อนหน้า
 1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากซอยทิวไผ่งาม 
   - คูคลองอิสาณเขียว หมู่ที่ 5
 2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเมรุ - ถนนชุมรัมย์
 3. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
  ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลด! 

 

ดาวน์โหลด!

                     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา!

1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ปริมาตร
    กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือเครื่องยนต์
    สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากซอยทิวไผ่งาม
     - คูคลองอิสาณเขียว หมู่ที่ 5

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเมรุ - ถนน
     ชุมรัมย์

 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562  

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด

 

ข่าวประกวดราคา!

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลด!

 

 


ก่อนหน้า

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

30/01/2562  ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา!!!