ข่าวประชาสัมพันธ์

สนามกีฬาของเทศบาลตำบลทะเมนชัย

การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563
การแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทะเมนชัยคัพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ต้อนรับลูกเสือสำรอง รร.บ้านทะเมนชัย
คณะลูกเสือสำรองเรียนรู้การคัดแยกขยะ - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับลูกเสือสำรอง รร.บ้านทะเมนชัย
คณะลูกเสือสำรองเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับลูกเสือสำรอง รร.บ้านทะเมนชัย
คณะลูกเสือสำรองเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับลูกเสือสำรอง รร.บ้านทะเมนชัย
คณะลูกเสือสำรองเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต้อนรับลูกเสือสำรอง รร.บ้านทะเมนชัย
คณะลูกเสือสำรองเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานซ่อมบำรุง-กองช่าง

นำกปป.ภูมิภาคลงพื้นที่สำรวจการขยายเขตประปา
นายกยุทธนา ตีระมาศวณิช พร้อมด้วยปลัดปัญญา มาจิตต์ และนายช่างโยธาฯ นำคณะกปป.ภูมิภาคลงพื้นที่สำรวจการขยายเขตประปา
นำกปป.ภูมิภาคลงพื้นที่สำรวจการขยายเขตประปา
นายกยุทธนา ตีระมาศวณิช พร้อมด้วยปลัดปัญญา มาจิตต์ และนายช่างโยธาฯ นำคณะกปป.ภูมิภาคลงพื้นที่สำรวจการขยายเขตประปา
งานซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณหมู่ 13 บ้านบุลิ้นฟ้า
งานซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณหมู่ 14 บ้านทะเมนชัยสอง
งานซ่อมแซมระบบประปา
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านสวนครัว หมู่ที่ 8
งานซ่อมแซมระบบประปา
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านสวนครัว หมู่ที่ 8

โครงการอบรม/กิจกรรมศูนย์ฯ

อบรมการค้าออนไลน์
ปลัดปัญญา มาจิตต์ เป็นประธานเปิดการอบรมการค้าออนไลน์
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้าชุมชน
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสินค้าชุมชน กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 14
อบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น เที่ยว ชิม ช้อป
อบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น เที่ยว ชิม ช้อป ชุมชนประเทศไทย (Village Insight)
อบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น เที่ยว ชิม ช้อป
อบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น เที่ยว ชิม ช้อป ชุมชนประเทศไทย (Village Insight)
อบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่น เที่ยว ชิม ช้อป
อบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น เที่ยว ชิม ช้อป ชุมชนประเทศไทย (Village Insight)
ให้บริการประชาชนทุกวัน
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สมาคมป่าชุมชนอิสาณ ใช้พื้นที่เตรียมจัดกิจกรรม
สมาคมป่าชุมชนอิสาณ ขอใช้พื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมมอบหนังสือศูนย์พักคอยโควิด-19
การใช้งานสตูดิโอถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
บริการงานถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อใช้โปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
การใช้งานสตูดิโอถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
บริการงานถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อใช้โปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

กิจการสภา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

กองการศึกษา

ลงพื้นที่ติดตามการใช้เงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2565
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการปี 2565 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ลงพื้นที่ติดตามการใช้เงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2565
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการปี 2565 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ลงพื้นที่ติดตามการใช้เงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2565
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการปี 2565 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลทะเมนชัย
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลทะเมนชัย
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลทะเมนชัย
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลทะเมนชัย
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่เทศบาลตำบลทะเมนชัย

การส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนในพื้นที่

การส่งเสริมการออกกำลังกาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมออกกำลังกาย
การส่งเสริมการออกกำลังกาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมออกกำลังกาย
การส่งเสริมการออกกำลังกาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมออกกำลังกาย
การส่งเสริมการออกกำลังกาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมออกกำลังกาย
การส่งเสริมการออกกำลังกาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมออกกำลังกาย
หมอชวนวิ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
หมอชวนวิ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
หมอชวนวิ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
หมอชวนวิ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง
หมอชวนวิ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชน และอสม.ในพื้นที่ตำบลทะเมนชัยร่วมโครงการหมอชวนวิ่ง

ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

           26 ตุลาคม 2564 นายกยุทธนา ตีระมาศวณิช เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมีพ.ต.อ.สุเมธ บุญพรมอ่อน นายประสิทธิ์ ชุบรัมย์ (รองนายกเทศมนตรี) ปลัดปัญญา มาจิตต์ สท.วรเดช เภสัชชา สท.เสรี ซอยรัมย์ สท.บุญส่ง โฉมดี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทะเมนชัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

            8 ตุลาคม 2564   นายกยุทธนา ตีระมาศวณิช เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการของประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทน อสม. ทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเสนอโครงการและพิจารณาร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์


 

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 

รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
       นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทะเมนชัย เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีรองปลัดพิพัฒน์ เรืองประโคน นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ (หัวหน้าสำนักปลัด) นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ประณีต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ) ผอ.ทรงศักดิ์ สิรัมย์(ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง) ผอ.อุทัย ไร่ขาม(ผอ.รร.บ้านหนองตาด) ผอ.จุฑามาศ ประภาสะโนบล (ผอ.รร.บ้านทะเมนชัย) ผอ.สุราวุฒิ สุเรรัมย์ (ผอ.รพ.สต.บุแปบ) คณะกรรมการแผนฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

     

Free Joomla Lightbox Gallery

Subcategories