ประจำปีงบประมาณ 2565

 1 

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด

2

ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

 ดาวน์โหลด

3

ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด

4

ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด

 ประจำปีงบประมาณ 2564

1

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

2

ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 

ดาวน์โหลด

3

ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

4

ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2563

1

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

2

ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

3

ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

4

ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ 2562

1

ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

 ดาวน์โหลด 

2

ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 

 

 

- ประกาศเทศบาลตำบลทะเมนชัย

ดาวน์โหลด

 

- บันทึก

ดาวน์โหลด

 

- รายละเอียด

ดาวน์โหลด

3

ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

4

ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด