1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู+ฝาปิด ถนนเทศบาล 4 ฝั่งทิศตะวันออกชุมชนบ้านหนองตาด หมู่ที่ 3

 

ดาวน์โหลด

2

(ร่างประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู+ฝาปิด ถนนเทศบาล 4 ฝั่งทิศตะวันออกชุมชนบ้านหนองตาด หมู่ที่ 3

ดาวน์โหลด 

3

(ร่างประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาพร้อมเจาะบาดาลติดตั้งหอถังประปา ขนาด 15 ลบ.ม (ชุมชนสวนครัว ม.8)New Update! 10052565

ดาวน์โหลด
 

4

(ร่างประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประปาพร้อมเจาะบาดาลติดตั้งหอถังประปา ขนาด 15 ลบ.ม (ชุมชนสวนครัว ม.8)

ดาวน์โหลด