งานซ่อมบำรุง-กองช่าง

นำกปป.ภูมิภาคลงพื้นที่สำรวจการขยายเขตประปา
นายกยุทธนา ตีระมาศวณิช พร้อมด้วยปลัดปัญญา มาจิตต์ และนายช่างโยธาฯ นำคณะกปป.ภูมิภาคลงพื้นที่สำรวจการขยายเขตประปา
นำกปป.ภูมิภาคลงพื้นที่สำรวจการขยายเขตประปา
นายกยุทธนา ตีระมาศวณิช พร้อมด้วยปลัดปัญญา มาจิตต์ และนายช่างโยธาฯ นำคณะกปป.ภูมิภาคลงพื้นที่สำรวจการขยายเขตประปา
งานซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณหมู่ 13 บ้านบุลิ้นฟ้า
งานซ่อมแซมไฟส่องสว่าง
เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณหมู่ 14 บ้านทะเมนชัยสอง
งานซ่อมแซมระบบประปา
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านสวนครัว หมู่ที่ 8
งานซ่อมแซมระบบประปา
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านสวนครัว หมู่ที่ 8