ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง 

รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก