แผนที่เทศบาลตำบลทะเมนชัย

เทศบาลตำบลทะเมนชัย
ที่อยู่:
สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย
194 หมู่ 2 ต.ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์
31130
ไทย
โทรศัพท์:
044-187105
โทรสาร:
044-187105
ส่งอีเมล
ข้อมูลอื่น ๆ:

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเรื่องร้องเรียนเบื้องต้น

ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งรายละเอียดชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ ผู้ถูกร้องเรียน
หรือ ตำแหน่ง หรือ ชื่อหน่วยรับตรวจ
หรือสถานที่ที่มีการกระทำผิด
และช่วงเวลาหรือพฤติการณ์การกระทำผิด และ ผู้ร้องเรียนต้องระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่
หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้